Jan Hut

Meer eenvoud

Er is iets aan de hand met breedband op het platteland. Onder die titel heb ik de laatste tijd vaak een presentatie mogen geven. Op deze site hou ik de ontwikkelingen bij op het gebied breedband op het platteland. Klik ook hiernaast in het menu voor meer achtergrondinformatie 

Heel simpel gesteld gaat het over de volgende punten:

 

 

  • De grote aanbieders (KPN, Ziggo en UPC) gaan niet investeren in het buitengebied.
  • De kabelaars leveren binnen de bebouwde kom
  • KPN is alleen heerser in het buitengebied maar des te verder van de centrale des te lager de snelheid
  • Grootste bottleneck is de aanleg van de fysieke verbinding (buizen kabels die in de grond moeten)
  • Daarnaast moet het gebied nog ontsloten worden.

 

De onderstaande presentatie geeft een wat uitgebreider beeld. 

 

Er zijn op veel plaatsen initiatieven. Op deze site probeer ik het beeld duidelijker te krijgen

Natuurlijk zijn er talloze projecten op het gebied van draadloze ontsluiting (WiFi netwerken). Een mooie tussenoplossing. Maar primair richt ik me op het aanleggen van glas in het buitengebied. 

 

Een item in nieuwsuur van 11 juli 2013:

 

 

Hieronder nog een verhaal van een ervaringsdeskundige.

 

 

Een item uitgezonden door RTV Drenthe

 

Ik woon in Visvliet

visvliet

Het stille midden

Voorbij gebabbel van innerlijke stemmen
en vlagen van divers gevoel
is een opening naar binnen
met liefde voor wat is
en een venster naar buiten
om de ander te zien, te horen
en niet altijd te begrijpen.

Dat maakt niet uit;
we zijn allen sterren aan dezelfde hemel
harten op dezelfde aarde
en doordrongen van het stille midden
waarop slechts afgestemd hoeft te worden

© Helena Kwaaitaal