Jan Hut

Meer eenvoud

Centraal in mijn werk staat het bijeen brengen van mensen en het organiseren van bijeenkomsten die er toe doen.

Het valt me steeds vaker op dat bijeenkomsten oppervlakkig blijven. Tijdens bijeenkomsten staat iemand voor de groep die veel van een onderwerp af weet maar niet het publiek er bij betrekt. De aanwezige deelnemers brengen een grote kennis mee die juist de bijeenkomst kan verdiepen. Wat zou het mooi zijn ervaring en kennis met elkaar in contact te brengen. Bijeenkomsten organiseren die er toe doen. Een bijeenkomst waar een wat grotere groep mensen aan deel neemt kan je niet goed in je eentje organiseren. Ik werk veel samen met Usula Appolt.

Ik ben aangesloten bij een wereldwijde groep dit ook nastreven. Dit doen ze onder de naam Art of Hosting. In Nederland hebben Ursula en ik inmiddels ruime ervaring met het faciliteren van groeps gesprekken. Je kunt hier meer over lezen via www.gastgever.nl

 

Wat is Art of Hosting?

 

Hierbij zijn de volgende dinge in mijn ogen belangrijk:

  • Vragen stellen: Om mensen echt aan het denken te zetten is het nodig goede vragen te stellen. Een goede vraag zet mensen aan het denken.
  • Luisteren: Een goed gesprek bestaat ook vooral uit luisteren. Niet alvast met je eigen gedachten bezig te zijn een statement te maken.
  • Storytelling: om er achter te komen hoe het zit te kunnen doorgronden wat iemand bedoeld is het nodig zijn of haar verhaal te kennen.
  • Contact maken: misschien wel het aller moeilijkste. Hoe leg je contact?
  • Beweging op gang brengen: een goede bijeenkomst is mooi maar wat is het resultaat. Dat hoeft niet altijd een actieplan te zijn. Soms is het een ander beeld bij de deelnemers.

 

 

Er is ook vooraf uitgebreid contact met de opdrachtgever voor nodig. Samen stel je de leidende vraag op die opgenomen is in de uitnodiging. Een vraag die ook al richting geeft aan de uitkomst.

 

 

 

Ik woon in Visvliet

visvliet

Het stille midden

Voorbij gebabbel van innerlijke stemmen
en vlagen van divers gevoel
is een opening naar binnen
met liefde voor wat is
en een venster naar buiten
om de ander te zien, te horen
en niet altijd te begrijpen.

Dat maakt niet uit;
we zijn allen sterren aan dezelfde hemel
harten op dezelfde aarde
en doordrongen van het stille midden
waarop slechts afgestemd hoeft te worden

© Helena Kwaaitaal